JOIN GROUP
Tham gia cộng đồng để nhận các tín hiệu giao dịch trong ngày. Nhận các tài liệu và thông báo tham gia lớp học giao lưu Forex miễn phí

Bài viết nổi bật

Khánh Hòa được thí điểm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy mô dưới 500 ha

Vietstock – Khánh Hòa được thí điểm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy mô dưới 500 ha

Ngày 24/02, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 6/2023/QĐ-TTg quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định quy định điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư gồm:

Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp quy định nêu trên.

Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đã được chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

Có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

Về thẩm quyền quyết định, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của đối tượng áp dụng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) để lập hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án. Đối với trường hợp dự án thực hiện tại địa bàn 2 huyện trở lên, chủ đầu tư đăng ký trực tiếp với Sở TN&MT.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở TN&MT sẽ trả lời bằng văn bản cho đối tượng đề nghị trong thời hạn 3 ngày.

Còn trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở TN&MT trong thời hạn 15 ngày sẽ phối hợp với đối tượng có nhu cầu, UBND cấp huyện, xã để lấy ý kiến theo quy định. Nội dung lấy ý kiến gồm vị trí, quy mô dự án; ảnh hưởng đối với người có đất bị thu hồi; tác động đến cộng đồng dân cư.

Về hồ sơ trình UBND tỉnh, chủ đầu tư cần cho thấy được dự cần và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt trước đó; đáp ứng điều kiện và tuân thủ các quy định của pháp luật khu chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, hồ sơ cũng cần có danh mục dự án và trích lục bản đồ khu vực.

Hà Lễ

ĐĂNG KÝ THAM GIA GROUP

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vốn lớn mở sàn nào?

Vốn nhỏ mở sàn nào?

Broker nào uy tín nhất hiện nay?

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.