JOIN GROUP
Tham gia cộng đồng để nhận các tín hiệu giao dịch trong ngày. Nhận các tài liệu và thông báo tham gia lớp học giao lưu Forex miễn phí

Bài viết nổi bật

Dòng tiền “suy yếu” Hải Phát (HPX) muốn huỷ kế hoạch trả cổ tức

Dưới tác động của ngoại cảnh, từ tháng 10/2022 đến hiện tại, Hải Phát (HPX) chịu áp lực lớn về việc trả nợ các khoản vay, trái phiếu đến hạn. CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) đã có văn bản giải trình về lý do và phương án khắc phục liên quan đến việc chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên sau khi bị HOSE nhắc nhở.

Theo đó, HPX cho biết ngày 09/04/2022, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua Nghị quyết có nội dung chia cổ tức 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cp. Theo đó, thời hạn cuối cùng Công ty phải chia cổ tức 2021 cho cổ đông là trong tháng 10/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa thực hiện trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Nguyên nhân do nửa cuối năm 2022 là thời điểm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản nói chung và Hải Phát nói riêng bởi thị trường bất động sản suy thoái, mất thanh khoản, việc tiếp cận các nguồn vốn từ tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu không thực hiện được. Làn sóng bán giải chấp cổ phiếu bất động sản cầm cố cho các khoản vay margin của các công ty chứng khoán liên tục diễn ra để thu nợ trước hạn.

Dưới tác động của ngoại cảnh, từ tháng 10/2022 đến hiện tại, áp lực trả nợ các khoản vay, trái phiếu đến hạn của HPX rất lớn. Dòng tiền đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty âm.

Cụ thể, báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét cho giai đoạn tài chính 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 357 tỷ đồng. Còn báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 30/09/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 572 tỷ đồng và báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 31/12/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 478 tỷ đồng.

Hiện tại, Hải Phát chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông. Do vậy, Công ty không thể thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Về biện pháp khắc phục, HPX cho biết thời gian qua, Công ty đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ, gia hạn nợ đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ chung sức từ cổ đông nhằm giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn bằng việc HPX sẽ xin ý kiến cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc không thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt.

Hiện Hải Phát có hơn 304,1 triệu cổ phiếu đang lưu hảnh. Như vậy, nếu cổ đông thông qua phương án không trả cổ tức, HPX sẽ “tiết kiệm” được khoảng 152 tỷ đồng. Đóng cửa phiên 31/3, HPX đứng giá ở mốc tham chiếu 4.070 đồng/cp.

ĐĂNG KÝ THAM GIA GROUP

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vốn lớn mở sàn nào?

Vốn nhỏ mở sàn nào?

Broker nào uy tín nhất hiện nay?

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.