JOIN GROUP
Tham gia cộng đồng để nhận các tín hiệu giao dịch trong ngày. Nhận các tài liệu và thông báo tham gia lớp học giao lưu Forex miễn phí

Bài viết nổi bật

Số doanh nghiệp bất động sản giải thể trong quý đầu năm 2023 tăng hơn 30%

Vietstock – Số doanh nghiệp bất động sản giải thể trong quý đầu năm 2023 tăng hơn 30%

Trong thời buổi kinh doanh khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã phải giải thể. Đáng chú ý nhất là nhóm doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi số lượng giải thể trong quý đầu năm 2023 tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Theo thống kê từ Tổng cục Thống kê, trong quý 1/2023, lần lượt có 940 doanh nghiệp thành lập mới và 341 doanh nghiệp giải thể trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới giảm hơn 63%, còn số doanh nghiệp giải thể tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2023, cả nước có gần 34 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310.3 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 212.3 ngàn lao động, giảm 2% về số doanh nghiệp, giảm 34.1% về vốn đăng ký và giảm 12.8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 9.2 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 446.4 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 10.6 ngàn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2023 là 756.7 ngàn tỷ đồng, giảm 35.8% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm lên gần 57 ngàn doanh nghiệp, giảm 5.4% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân mỗi tháng có gần 19 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, quý 1/2023 có 330 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 36.4% so với cùng kỳ năm trước; 8.1 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 9.6%; 25.4 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 1.5%.

Mặt khác, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 42.9 ngàn doanh nghiệp, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước; gần 12.8 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng hơn 13%; 4.6 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6.5%. Bình quân mỗi tháng có gần 20.1 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Khối ngoại rót gần 364 triệu USD vào bất động sản trong quý 1

Về vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, có 522 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3.02 tỷ USD, tăng 62.1% về số dự án và giảm 5.9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 2.35 tỷ USD, chiếm 77.6% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 362.1 triệu USD, chiếm 12%; các ngành còn lại đạt 314.4 triệu USD, chiếm 10.4%.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.43 tỷ USD, chiếm 81% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 363.7 triệu USD, chiếm 8.6%; các ngành còn lại đạt 441.9 triệu USD, chiếm 10.4%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 703 lượt với tổng giá trị góp vốn 1.22 tỷ USD, giảm 25.5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 298 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 777.5 triệu USD và 405 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 438.1 triệu USD. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 550.9 triệu USD, chiếm 45.3% giá trị góp vốn; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 402.1 triệu USD, chiếm 33.1%; ngành còn lại 262.7 triệu USD, chiếm 21.6%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2023 ước đạt 4.32 tỷ USD, giảm 2.2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.42 tỷ USD, chiếm 79.2% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 361.2 triệu USD, chiếm 8.4%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 228.4 triệu USD, chiếm 5.3%.

Hà Lễ

ĐĂNG KÝ THAM GIA GROUP

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vốn lớn mở sàn nào?

Vốn nhỏ mở sàn nào?

Broker nào uy tín nhất hiện nay?

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.