JOIN GROUP
Tham gia cộng đồng để nhận các tín hiệu giao dịch trong ngày. Nhận các tài liệu và thông báo tham gia lớp học giao lưu Forex miễn phí

Bài viết nổi bật

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn TPHCM quý 1 năm 2023 ước thực hiện hơn 69.6 ngàn tỷ đồng

Vietstock – Tổng vốn đầu tư trên địa bàn TPHCM quý 1 năm 2023 ước thực hiện hơn 69.6 ngàn tỷ đồng

Theo Báo cáo của Cục Thống kê TPHCM, tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố quý 1 năm 2023 ước thực hiện 69,679.7 tỷ đồng, tăng 4.4% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 41,889.8
tỷ đồng, tăng 3.6% so với cùng ky

Cụ thể phân theo nguồn vốn: Vốn nhà nước ước đạt 12,884.2 tỷ đồng, giảm 3.3% so với cùng kỳ; vốn ngoài nhà nước ước đạt 48,942.5 tỷ đồng, tăng 4.5%; vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 7,853.0 tỷ đồng, tăng 19.4%.

Phân theo khoản mục đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 41,889.8 tỷ đồng, tăng 3.6% so với cùng kỳ; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản ước đạt 19,652.7 tỷ đồng, tăng 4.0%; vốn đầu tư sửa chữa lớn ước đạt 3,964.4 tỷ đồng, tăng 8.9%; bổ sung vốn lưu động ước đạt 3,447.3 tỷ đồng, tăng 11.8%; vốn đầu tư khác ước đạt 725.7 tỷ đồng tăng 8.2%.

Vốn đầu tư của Doanh nghiệp Nhà nước ước thực hiện quý 1/2023 đạt 12,884.2 tỷ đồng, bằng 96.7% so với cùng kỳ và chiếm 18.5% trong tổng vốn đầu tư thực hiện toàn Thành phố. Nguồn vốn tập trung vào đầu tư hạ tầng điện và nước của Thành phố, do Tổng công ty Điện lực Thành phố, Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn đảm nhận.

Vốn đầu tư của Doanh nghiệp ngoài Nhà nước ước thực hiện 48,942.5 tỷ đồng, tăng 4.5% so với cùng kỳ và chiếm 70.2% trong tổng vốn đầu tư thực hiện toàn Thành phố. Nguồn vốn này tập trung vào các ngành nhà hàng, thương mại, các dịch vụ giải trí khác.

Vốn đầu tư của Doanh nghiệp FDI ước thực hiện quý 1/2023 đạt 7,853,0 tỷ đồng, tăng 19.4% so với cùng kỳ và chiếm 11.3% trong tổng vốn đầu tư thực hiện toàn Thành phố. Nguồn vốn này tập trung tăng cao ở một số ngành như: kinh doanh bất động sản, sản xuất công nghiệp, y tế.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

Với việc xác định năm 2023 là trọng điểm của kế hoạch đầu tư công trung dài hạn giai đoạn 2021-2025, ngay từ những tháng đầu năm Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan phải xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên, khả năng thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án .

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách thành phố tháng 3 ước thực hiện 2,125.9 tỷ đồng, tăng 36.9% so với tháng trước và tăng 1.2% so với tháng cùng kỳ. Tính chung quý 1 năm 2023, ước thực hiện 5,185.2 tỷ đồng, tăng 37.1% so với cùng kỳ.

Nhật Quang

ĐĂNG KÝ THAM GIA GROUP

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vốn lớn mở sàn nào?

Vốn nhỏ mở sàn nào?

Broker nào uy tín nhất hiện nay?

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.