JOIN GROUP
Tham gia cộng đồng để nhận các tín hiệu giao dịch trong ngày. Nhận các tài liệu và thông báo tham gia lớp học giao lưu Forex miễn phí

Bài viết nổi bật

Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã trên sàn lên kế hoạch trả cổ tức tổng tỷ lệ 70%

Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã trên sàn này sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 42% và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 28%. CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán CAP) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả 42%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.200 đồng. Thời gian chi trả dự kiến trong quý 2/2023.

Ngoài ra Nông sản Thực phẩm Yên Bái cũng sẽ phát hành gần 2,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ ông. T lệ phát hành 28%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 28 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 22 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối căn cứ trên BCTC niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán tại ngày 30/9/2022. Thời gian phát hành cũng dự kiến trong quý 2/2023.

Như vậy Nông sản thực phẩm Yên Bái sẽ trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 70%. Thời gian thực hiện đều trong quý 2/2023.

CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái tiền thân là nhà máy giấy Yên Bái, thành lập từ năm 1972. Năm tài chính 2021-2022 doanh thu công ty đạt 657 tỷ đồng, tăng 26,8% so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng, tăng trưởng trên 85% so với cùng kỳ.

Nông sản thực phẩm Yên Bái được biết đến là doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán có ngành nghề kinh doanh sản xuất giấy vàng mã phục vụ cõi âm. Năm 2022 vừa qua doanh thu từ bán giấy vàng mã đạt hơn 108,2 tỷ đồng, chiếm 16,5% tổng doanh thu công ty. Ngoài ra doanh thu từ baán giấy đến đạt gần 243 tỷ đồng, chiếm 37% tổng doanh thu. Bên cạnh đó còn có thếm gần 3 tỷ donh thu từ bán giấy lề, ván bóc.

Ngoài giấy vàng mã, giấy đế, Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái còn có doanh thu từ tinh bột sắn, đạt 383 tỷ đồng, đóng góp trên 58% tổng doanh thu cả năm.

ĐĂNG KÝ THAM GIA GROUP

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vốn lớn mở sàn nào?

Vốn nhỏ mở sàn nào?

Broker nào uy tín nhất hiện nay?

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.